HISTORIE ŠKOLY
 
Základní škola v Soběslavi, tř. E. Beneše 50/II. Byla postavena ve 30. letech 20. století jako nová újezdní škola.
Otevřena byla slavnostně 1. září 1938. Garantem výstavby újezdní školy se stala manželka prezidenta republiky paní
Hana Benešová. V pohnutých dnech 2.světové války byli na udání dvou pracovníků ve škole zatčeni GESTAPEM řídící učitel
Václav Červenka a pomocný učitel Jan Cílek. Za schvalování atentátu na Hendricha byli v červnu 1942 popraveni.
Po válce se škola postupně měnila v souladu s politikou státu a s dobou.
V červenci roku 1994 budova školy vyhořela. Nezměrným úsilím všech pracovníků školy se podařilo budovu opravit
a zahájit v září 1994 výuku.
V dnešní době má statut právního subjektu. Navštěvuje jí 662 dětí. Škola má 27 tříd v 9 ročnících.
Vyučuje zde 44 pedagogů.
Do školní družiny je zapsáno 224 žáků do 8 oddělení. Chod školy zabezpečuje 9 provozních pracovníků.
Škola se může pochlubit počítačovou učebnou se sítí Novell a mikrovlnným připojením internetu, školním orchestrem,
krásným odpočinkovým koutkem na dvoře školy, školním pozemkem, kuchyňkou a dílnou pro výuku praktických činností.
Disponuje též odbornými učebnami chemie, fyziky, hudební výchovy. Škola také vydává vlastní školní noviny.
 
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Dušek
Zástupce ředitele: Mgr. Hana Boušková
Mgr. Jaroslav Procházka