Budislav
 
První historická poznámka o této osadě je z roku 1354 kdy se v   
kronice píše o Oldřichu Joštovi z Dírného.Z toho lze usoudit,že obec
vznikla kolem 13.století. Koncem 14.stol.se zde píše, že Mikuláš
Roth(Rút)spolu s Albrechtem Rútem podepsal r.1415 stížní list proti
upálení M.J.Husa.
Rod Rútů vládl na Dírném až do roku 1624,kdy po smrti poslední
dědičky Barbory připadla obec jejímu manželovi Adamovi
ml.Vratislavovi z Mitrovic.
 
OÚ Dírná, PSČ 391 27
Starosta: Vlastimil Hanzlík, tel. 381596285

e - mail : hanzlik@quick.cz   

www.dirna.taborsko.cz
Obecní úřad s matrikou
Počet obyvatel: 450 (stav k 31.12.1999)
Průměrný věk obyvatel: 40,3
Nadmořská výška: 469 m n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49°15´s.š., 14°51´v.d.
Části obce: Dírná, Lžín, Nová Ves (u Dírné), Záříčí (u Dírné), Závsí
 
ZAŘÍZENÍ V OBCI
 
Hřiště
Kulturní zařízení
Místní knihovna
Mateřská škola
Tělocvična
Tělovýchovné zařízení
Základní škola
 
POŠTOVNÍ ÚŘAD
 
Pošta: Dírná č.38
PSČ: 391 27
Poštmistr: Věra Novotná
Telefon: 381596222
Otevírací doba: Po,Út,St,Čt,Pá
07.00 - 09.00
13.30 - 15.00
 
INSTITUCE, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ ORGANIZACE
 
Český svaz včelařů ZO Dírná
391 27 Dírná
 
Myslivecký spolek Dírná
391 27 Dírná
 
Sbor dobrovolných hasičů Dírná
391 27 Dírná
Budislav
Vesnice Lžín původně patřila společně s Chýnovem arcibiskupství  
pražskému.V 15.nebo 16.stol.byl majetkem Přehořovských z
Kvasejovic.V roce 1554byl prodán dědičně Chýnovu. Roku 1615 byl
majitelem Jiří Kořenský z Teršova.
Od roku 1620 patřil Vrchotickým z Loutkova,r.1638 Krištofu Karlovi
ze Svárova a klášteru ve Vyšším Brodě.
OÚ Dírná, PSČ 391 27
Starosta: Vlastimil Hanzlík, tel. 381596285
Obecní úřad s matrikou
Počet obyvatel: 450 (stav k 31.12.1999)
Průměrný věk obyvatel: 40,3
Nadmořská výška: 469 m n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49°15´s.š., 14°51´v.d.
Části obce: Dírná, Lžín, Nová Ves (u Dírné), Záříčí (u Dírné), Závsí
 
INSTITUCE, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ ORGANIZACE
 
Sbor dobrovolných hasičů Lžín
391 27 Dírná
 
Budislav
Osada vznikla pravděpodobně koncem 17.nebo začátkem 18.století.
 
OÚ Dírná, PSČ 391 27
Starosta: Vlastimil Hanzlík, tel. 381596285
Obecní úřad s matrikou
Počet obyvatel: 450 (stav k 31.12.1999)
Průměrný věk obyvatel: 40,3
Nadmořská výška: 469 m n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49°15´s.š., 14°51´v.d.
Části obce: Dírná, Lžín, Nová Ves (u Dírné), Záříčí (u Dírné), Závsí
Budislav
Ves za řekou - Zářičí,vlastnil ji v 16.stol. Václav Rút z Dírného, po
něm jeho bratr Vilém , později připadla Dírné.
 
OÚ Dírná, PSČ 391 27
Starosta: Vlastimil Hanzlík, tel. 381596285
Obecní úřad s matrikou
Počet obyvatel: 450 (stav k 31.12.1999)
Průměrný věk obyvatel: 40,3
Nadmořská výška: 469 m n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49°15´s.š., 14°51´v.d.
Části obce: Dírná, Lžín, Nová Ves (u Dírné), Záříčí (u Dírné), Závsí
 
INSTITUCE, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ ORGANIZACE
 
Sdružení dodrovolných hasičů Záříčí
Záříčí 391 27 Dírná
Budislav
Bývalo samostatným statkem který Sibyla Tučapová roz. Loutkova,
manželka Adama Tučapa z Tučap prodala r. 1618 Bohuslavu ml.
Rútovi z Dírného. Tomu byla vesnice i se dvorem po bělohorské
bitvě zkonfiskována. Roku 1627 byla prodána Krištofu Vratislavovi
z Mitrovic na Dírném.