PROGRAM KD NÁROD    Říjen  2008
       www.sobesla
vsko.cz